Proběhlé akce ve školním roce 2012/2013

05.09.   Třídní schůzka (16:30)

14.09.   Opékání buřtů na školní zahradě (od 18:00)

18.09.   První lekce keramiky (pro přihlášené děti)

19.09.   O kominíku Josífkovi (divadelní představení v MŠ od 10:40)

20.09.   Ukázková lekce angličtiny (od 17:30)

21.09.   Pěší výlet za zvířátky (9:00)

01.10.   Princezna a drak (divadelní představení v MŠ od 8:30)

04.10.   Kůň v MŠ (péče o koníka, jízda na koníkovi)

08.10.   Dentální hygienistka (v MŠ od 8:30)

09.10.   Fotografování dětí (od 10:00)

11.10.   Bazárek dětského oblečení, hraček a sportovních potřeb            (prodávající od 16:30, kupující od 17:00 do 18:00)

17.10.   Lesy ČR - Lesní pedagogika (interaktivní beseda v MŠ od            9:00)

31.10.   Kouzelník a živá zvířátka (v MŠ od 9:00)

31.10.   Hrátky s dýněmi (v MŠ od 16:30)

01.11.   Africká pohádka (divadelní představení v MŠ od 11:15)

02.11.   Řádění strašidel (v MŠ)

16.11.   Poznej svého psa (v MŠ od 8:30)

03.12.   Vyšetření zraku dětí (pro zájemce v MŠ od 8:30)

05.12.   Mikuláš v MŠ

14.12.   Vánoční hra o Jakubovi (divadelní představení v MŠ od            10:00)

18.12.   Vánoční pohár (v MŠ)

19.12.   Vánoční hvězda (divadelní představení v MŠ od 9:00)

19.12.   Vánoční zpívání u stromečku (na zahradě MŠ v 16:30)

20.12.   Ježíšek v MŠ

02.01.   Solná jeskyně – první hodina (pro přihlášené děti)

08.01.   Datlování (divadelní představení v MŠ od 10:40)

17.01.   Školička nanečisto v ZŠ Neratovice - pro            předškoláky (odjezd v 8:45 MHD, návrat v 11:09)

18.01.   Beseda o školní zralosti pro rodiče předškoláků (v MŠ od             16:30 s Mgr. Horkou a Mgr. Šafářovou na téma zápisy,             školní zralost, požadavky k zápisu)

25.01.   Školička nanečisto v ZŠ Kojetice – pro předškoláky (odjezd            v 8:45 MHD, návrat v 11:09)

07.02.   O nezbedném čarodějovi a paní muzikantce (hudební příběh            v MŠ od 9:30)

08.02.   První lekce plavání

18.02.   Lesní pedagogika (interaktivní beseda od 9:00)

21.02.   Karneval (v MŠ od 9:30)

04.03.   Africká pohádka (divadelní představení v MŠ od 10:45)

07.03.   Klaun Pepíno (v MŠ od 9:30)

11.03.   Fotografování dětí – pro nemoc zrušeno

11.03.   Den otevřených dveří (10:00-11:30 a 14:00-16:30)

12.03.   Zápis do MŠ (8:00-16:00)

12.03.   Návštěva knihovny Neratovice (odjezd v 8:45 MHD, s            sebou batoh, uzavíratelné pití, sušenku) - zrušeno

14.03.   Regionální muzeum Mělník – Velikonoční dávnohrátky            (odjezd v 8:30, návrat v 11:45)

20.03.   Besídka Jiřího Helekala (hudební pořad v MŠ od 10:40)

21.03.   Vyhánění zimy

25.03.   Poznej svého psa (v MŠ od 8:30)

03.04.   Kouzelník a zlobivé míčky (představení v MŠ od 9:00)

10.04.   Výlet na statek Veselých, Nová Ves (odjezd 9:38 MHD,            s sebou batoh, pití a dobroty pro zvířátka)

13.04.   Brigáda na školní zahradě (od 9:00)

15.04.   Divadlo Gong – Příhody Ferdy Mravence (odjezd v 8:45,            návrat v 11:45)

24.04.   Výlet do lesoparku v Měšicích (odjezd v 8:38 MHD,
           s sebou batoh, pláštěnku, pití, sušenku)

25.04.   Fotografování dětí (v MŠ od 8:00, nedávejte dětem zelené            oblečení)

26.04.   Dopravní hřiště (odjezd v 8:30, návrat cca 12:00)

06.05.   Svíčkárna a zoopark Šestajovice (odjezd 9:00, návrat cca            12:30)

13.05.   Drum Circle – skupinové bubnování (na školní zahradě od            9:00)

20.05.   Vesele a hravě nejen o dopravě (v MŠ od 9:00)

23.05.   Pyžámkový večer (děti mohou přespat v MŠ, od 19:00,            děti najezené a vykoupané, prosíme o kupované pohoštění            pro děti k snídani)

27.05. – 31.05.   Týden profesí

30.05.   Pohádkový hrad – Mirakulum Milovice – celodenní výlet            (odjezd v 9:00, návrat v 14:30 - děti po návratu dostanou            svačinu, oběd si vezeme ze školky, s sebou batoh,            uzavíratelné pití, 2x sušenka, pláštěnka)

05.06.   Besídka (ukázka toho, co se děti naučily, od 16:30)

06.06.   Divadlo Neratovice – O princezně, čertovi a makových            buchtách (odjezd v 8:30, návrat v 10:30) – zrušeno kvůli            povodním

07.06.   Pěší výlet za včelaři z Čakoviček (odchod z MŠ v 9:00)

09.06. – 14.06.   Škola v přírodě (pro přihlášené děti)

12.06.   Italský den (povídáme si o Itálii a pan Loos, šéfkuchař            hotelu Augustine, nám po celý den připravuje italské            speciality)

17.06. – 21.06.   Týden s mazlíčky

18.06.   Kino Neratovice – „Čtyřlístek ve službách krále“ – je to            překvapení pro velké děti, prosíme rodiče, aby o kině svým            dětem neříkali (odjezd 8:45 MHD)

19.06.   Návštěva předního českého designéra, interiérového            architekta a uměleckého soustružníka dřeva pana Hepnara            (odchod z MŠ v 8:45)

20.06.   Rozloučení s předškoláky

21.06.   Tři přání (divadelní představení v MŠ od 9:30)

21.06.   Opékání buřtů (na školní zahradě od 18:00, s sebou buřty            a další pochutiny)

Kroužky, na které můžete přihlásit Vaše děti:

• Keramika v úterý od 8:15 do 9:00 – třída malých dětí
               ve čtvrtek od 8:15 do 9:00 – třída velkých dětí
• Angličtina ve čtvrtek od 14:10 (první lekce 4. 10.)
• Flétnička ve středu od 12:45 do 13:30 (první lekce 3.10.)
• Plavání únor-duben 2013 (9 lekcí)
• Solná jeskyně leden-březen 2013 (10 lekcí) ve středu od 10:00   do 10:45 (první lekce 2.1.2013)


Vždy 1. pondělí v měsíci sběr papíru.
Celoročně sběr použitých baterií a drobného elektrozařízení.

Aktuální akce