Proběhlé akce ve školním roce 2013/2014

05.09.   Třídní schůzka (v 16:00)

13.09.   Divadlo Matýsek (v MŠ od 8:30)

20.09.   Opékání buřtů na školní zahradě (od 18:00)

27.09.   Kouzelný cirkus (kouzelnické představení v MŠ od 9:30)

03.10.   Podzime, podzime (divadelní představení v MŠ od 10:40)

18.10.   Zvířátka a loupežníci (divadelní představení v MŠ od 8:30)

24.10.   Kouzelník a živá zvířátka (v MŠ od 9:00)

31.10.   Hrátky s dýněmi (společné dlabání s rodiči v MŠ od 16:30)

01.11.   Řádění strašidel (v MŠ)

06.11.   Příhody psa Kubíka (divadelní představení v MŠ od 9:30)

07.11.   Vyšetření zraku (pro přihlášené děti v 8:45 v MŠ)

20.11.   Zpívánky se skřivánkem Oskárkem (hudební představení v            MŠ od 9:00)

21.11.   Usínání lesa (Lesy ČR – interaktivní beseda v MŠ od 9:30)

28.11.   Fotografování dětí (v 10:00)

01.12.   Vánoční besídka (v parčíku u rybníka v rámci adventních            trhů od 16:30)

04.12.   Pohádka o Ježíškovi (divadelní představení v MŠ od 8:30)

05.12.   Mikuláš v MŠ

13.12.   Vánoční mls (slavnostní sladká svačinka)

18.12.   Ježíšek v MŠ

19.12.   Putování za vánoční hvězdou (divadelní představení v MŠ            od 8:30)

08.01.   Bavíme se s Jiřím Helekalem (v MŠ od 10:50)

20.01.   Zvířátka do školky (v MŠ od 9:30)

23.01.   Školička nanečisto v ZŠ Neratovice – pro předškoláky (s            sebou batoh a pití, prosíme přiveďte děti do MŠ do 8:00)

30.01.   Školička nanečisto v ZŠ Kojetice – pro předškoláky (s            sebou batoh a pití, prosíme přiveďte děti do MŠ do 8:00)

05.02.   Kabaret (soubor Jany Matějcové v MŠ od 10:50)

07.02.   První lekce plavání (pro přihlášené děti)

17.02.   O perníkové chaloupce (divadelní představení v MŠ od            9:30)

27.02.   Karneval v MŠ

10.03.   Klaun Pepíno (v MŠ od 9:30)

19.03.   Výlet na statek Veselých (s sebou batoh a pití, prosíme,
           přiveďte děti do MŠ do 8:00)

24.03.   Vyhánění zimy

02.04.   Muzeum Mělník (odjezd v 8:30 z MŠ, s sebou batoh a pití)

09.04.   Kouzelník Navaro a bublinky (v MŠ od 9:30) – zrušeno –            obec bez elektřiny,po celý den přerušen provoz MŠ

28.04.   Fotografování dětí (v MŠ od 8:30)

05.–07.05. Dny domácích mazlíčků (po předchozí domluvě s paní
           učitelkou si děti mohou přinést do MŠ svého domácího            mazlíčka)

05.05.   V malovaném vajíčku přinášíme písničku (v MŠ od 10:50)

15.05.   Kyklopci (divadelní představení v MŠ od 9:00)

22.05.   Psí dobrodružství (čtyřnozí kamarádi v MŠ od 9:00            – canisterapie)

29.05.   Hrajeme si a zpíváme celý den (v MŠ od 10:50)

02.–06.06.   Týden profesí

04.06.   Muzeum Mělník (odjezd v 8:30 z MŠ, s sebou batoh a pití)

06.06.   Pyžámkový večer (děti mohou přespat v MŠ, rodiče            přivedou děti umyté a najezené v 19:00 a vyzvednou si je            druhý den mezi 8:00 a 9:00, s sebou snídani)

06.06.   Pohádky naší vesnice (divadelní představení v MŠ od            10:50)

10.06.   Besídka (ukázka toho, co se děti v MŠ naučily, v MŠ od            16:30)

11.06.   Celodenní výlet do ZOO (odjezd z MŠ v 8:00, návrat cca            14:30, s sebou batoh, pití, sušenku, svačinu i oběd si            povezeme ze školky)

13.06.   Rozloučení s předškoláky

20.06.   Dopravní hřiště (odjezd z MŠ v 8:00, návrat na oběd,
           s seboubatoh a pití)

20.06.   Opékaní buřtů (na školní zahradě od 18:00, s sebou buřty,            na co je napíchnout, co k nim přikousnout, čím je zapít, a            především dobrou náladu) – opékání se mohou zúčastnit i            rodiče s dětmi, které nastoupí do MŠ v září 2014

25.06.   Recitace básní pro jubilanty v restauraci Na Pekárně (od            15:00, jen některé děti)Kroužky, na které můžete přihlásit Vaše děti:

• Keramika v úterý dopoledne

• Cvičení v úterý od 15:15

• Angličtina ve čtvrtek od 14:45 do 15:30

• Flétnička ve středu od 12:45 do 13:30

• Matematika ve středu od 14:00 do 14:45Vždy 1. pondělí v měsíci sběr papíru. Celoročně sběr použitých baterií a drobného elektrozařízení.

Aktuální akce