Proběhlé akce ve školním roce 2015/2016

03.09.   Třídní schůzka (v 16:30, prosíme bez dětí)

11.09.   Opékání buřtů (od 16:30 na školní zahradě, s sebou buřty,             na co je napíchnout, co k nim zakousnout, čím to zapít, a             opět hlavně dobrou náladu)

18.09.   Houbařská pohádka (v MŠ od 10:40)

22.09.   Kouzelný cirkus (představení v MŠ od 9:00)

01.10.   Princezna a drak (marionety a loutky v MŠ od 10:50)

07.10.   Vánoční fotografování dětí (v MŠ od 8:30)

09.10.   O rybářovi a rybce (divadélko v MŠ od 10:50)

26.10.   Kašpárkova škola v přírodě (divadélko v MŠ od 9:00)

03.11.   Řádění strašidel (děti přicházejí do MŠ ve strašidelných             převlecích)

03.11.   Dlabání dýní (akce pro rodiče s dětmi v MŠ v 16:00, dýně             zajištěny)

10.11.   Vyšetření zraku dětí (pro přihlášené děti, poplatek 150,-             přinést v den vyšetření)

16.11.   Dravci v MŠ (ukázka dravých ptáků v 9:00)

23.11.   Vánoce přicházejí (soubor Jany Matějcové v MŠ od 10:50)

23.11.   Beseda pro rodiče předškoláků (v MŠ od 16:00 s Mgr.             Čihákovou a Mgr. Šafářovou, v horní třídě)

25.11.   Recitace dětí na vítání občánků

04.12.   Mikuláš v MŠ

09.12.   Rosa a Dara a jejich dobrodružství (animované pásmo pro             děti v kině Neratovice) – NUTNO DĚTI PŘIVÉST DO MŠ DO             7:30!!!

11.12.   Popletená zimní pohádka (divadelní představení se zpěvem             koled v MŠ od 10:40)

16.12.   Vánoční posezení (v MŠ od 16:00)

17.12.   Ježíšek v MŠ

08.01.   Rodinka Palečkovic aneb jak vyzrát na bacily! (divadelní             představení v MŠ od 10:40)

19.01.   Školička nanečisto v ZŠ Neratovice (pouze pro předškoláky,             kteří nastupují v září do školy, s sebou batoh, pití,             kapesníky, bačkory si děti vezmou ze školky)

20.01.   Školička nanečisto v ZŠ Kojetice (pouze pro předškoláky,             kteří nastupují v září do školy, s sebou batoh, pití,             kapesníky, bačkory si děti vezmou ze školky)

21.01.   Kouzelník a zlobivé míčky (představení v MŠ od 9:30)

15.02.   Klaun Pepíno (v MŠ od 9:30)

18.02.   Perníková chaloupka (divadelní představení v MŠ od 9:00)

25.02.   Karneval v MŠ (děti přicházejí do MŠ v karnevalových             maskách)

03.03.   Jak zapomnělo koťátko mňoukat (divadelní představení v             MŠ od 9:00)

15.03.   Třídní schůzky – účast nutná! (v MŠ v 16:00 v horní třídě             pro rodiče dětí z horní třídy, v 16:30 v dolní třídě pro rodiče             dětí z dolní třídy)

16.03.   Den otevřených dveří

16.03.   Kmotra liška (divadelní představení v Neratovicích, s sebou             batoh a pití)

21.03.   Na tom našem dvoře (divadelní představení v MŠ od 9:00)

21.03.   Vyhánění zimy (v rámci dopoledního programu v MŠ)

05.04.   Zápis do MŠ

07.04.   Pyžámkový večer (děti mohou přespat v MŠ, příchod dětí             do MŠ v 19:00, děti přivedou rodiče umyté, najedené, s             sebou kupovaná balená snídaně)

11.04.   Výlet na Zámek Loučeň pro horní třídu (odjezd z MŠ v 8:00,             návrat v 15:00, oběd zajištěn na místě, s sebou prostorný a             pohodlný batoh, pití, svačinu, pláštěnku, kapesníky)

13.04.   Seminář Úrazy a první pomoc u dětí (v MŠ v 18:00, pro             rodiče i veřejnost)

20.04.   Fotografování dětí (v MŠ od 8:30)

22.04.   Na návštěvě v Broučkově (divadelní představení v MŠ od             9:00)

25.04.   Mořský svět Holešovice (odjezd v 8:30, návrat mezi 14:00             a 15:00, s sebou batoh, pití, pláštěnku, kapesníky,             2x svačinu) – horní třída

02.05.   Mořský svět Holešovice (odjezd v 8:30, návrat mezi 14:00             a 15:00, s sebou batoh, pití, pláštěnku, kapesníky,             2x svačinu) – dolní třída

11.05.   Červená stát! Zelená jedem! (divadélko v MŠ od 10:45)

13.05.   Dopravní hřiště Praha Žižkov (odjezd v 8:00, návrat na             oběd, s sebou batoh a pití)

25. – 27. 05.   Škola v přírodě – projekt „V zdravém těle zdravý              duch“ – pro všechny děti, v době konání MŠ uzavřena             (podrobnosti na třídní schůzce dne 15. 3.)

07.06.   Besídka (ukázka toho, co se děti naučily od 16:00)

08.06.   Recitace jubilantům (od 15:00 přihlášené děti)

08.06.   Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí (v MŠ v             16:30)

13.06.   Výlet do ZOO (odjezd v 8:00, návrat v 15:00, oběd             i svačiny budou zajištěny a hrazeny z fondu akcí, s sebou             batoh a dostatek pití, nezapomeňte ráno děti namazat             opalovacím krémem a zabalit jim pokrývku hlavy)Kroužky, na které můžete přihlásit Vaše děti:

• Matematika v pondělí od 14:30 do 15:30

• Cvičení v úterý od 15:15 do 16:30

• Angličtina ve čtvrtek od 14:20 do 15:05

• Flétnička ve středu od 12:45 do 13:30

• Fyzika nepravidelně během dopoledního vzděláváníCeloročně sběr použitých baterií a drobného elektrozařízení.

Aktuální akce