Proběhlé akce ve školním roce 2016/2017

07.09.   Třídní schůzka (v 16:30, prosíme bez dětí)

09.09.   Opékání buřtů (od 16:30 na školní zahradě, s sebou buřty,             na co je napíchnout, co k nim zakousnout, čím to zapít, a             opět hlavně dobrou náladu)

20.09.   Canisterapie (v MŠ od 9:00)

22.09.   Kouzelný cirkus (v MŠ od 9:00)

03.10.   Ukázka dravých ptáků (v MŠ od 9:00)

07.10.   Podzime, podzime (soubor Jany Matějcové v MŠ od 10:50)

19.10.   Vánoční fotografování dětí (v MŠ od 8:30, možno vyfotit se             sourozencem, prosíme nahlásit předem)

20.10.   Zdravý úsměv I (v MŠ od 9:30) - projekt zaměřený na             zubní hygienu, 6 lekcí

24.10.   O skřítcích usínáčcích (div. představení v MŠ od 10:40)

02.11.   Rej strašidel (děti přicházejí ráno do MŠ ve strašidelných             převlecích)

02.11.   Dlabání dýní (v MŠ od 16:00)

24.11.   Zdravý úsměv II (v MŠ od 9:30)

30.11.   Mikulášská besídka Jiřího Halekala (v MŠ od 10:50)

05.12.   Mikuláš v MŠ

09.12.   O veselém vánočním stromečku (div. představení v MŠ od             10:40)

14.12.   Cukrářka Barborka (div. představení v MŠ od 9:00)

13.12.   Vánoční dílničky

16.12.   Ježíšek v MŠ

05.01.   Zdravý úsměv III (v MŠ od 9:30)

13.01.   O porouchaném robotovi (div. představení v MŠ od 10:40)

16.01.   Vyšetření očí (pro přihlášené děti, cena vyšetření 150,- Kč,             přinést ráno v den vyšetření)

16.01.   Recitace při vítání občánků

18.01.   Malý záchranář – program první pomoci (v MŠ od 9:30)

23.01.   Kouzelník a bublinky (v MŠ od 9:30)

26.01.   Výstava Lega Praha Holešovice (odjezd z MŠ v 8:15, návrat             do 13:00, s sebou vhodný batoh, uzavíratelné pití, svačinu             děti dostanou z MŠ)

08.02.   Klaun Pepíno (v MŠ od 9:30)

10.02.   První lekce plavání – pro přihlášené děti

20.02.   Fyzika s paní Pecherkovou (pro předškoláky v MŠ od 10:00)

22.02.   Karneval (děti přicházejí ráno do MŠ v maskách)

23.02.   Zdravý úsměv IV (v MŠ od 9:30)

24.02.   Beseda o školní zralosti pro rodiče nejen předškoláků –             od 15:00, v případě zájmu dostatečného počtu rodičů, zápis             na nástěnku v MŠ

01.03.   Vyprávění kouzelného mlýnku (soubor 3 pohádek v MŠ v             10:50)

08.03.   Školička nanečisto v ZŠ Neratovice (odjezd v 8:15, návrat             na oběd, s sebou vhodný batoh a uzavíratelné pití) – pro             děti, které v září 2017 nastupují do ZŠ

09.03.   Beachklub Ládví (odjezd z MŠ v 8:15, návrat v 12:30,             s sebou batoh, pití, tenisky)

16.03.   Zdravý úsměv V (v MŠ od 9:30)

20.03.   IQPARK – celodenní výlet (odjezd v 8:00, návrat cca 15:30,             s sebou batoh, pití, 2x svačinu, vhodnou obuv a oblečení,             oběd zajištěn na místě, hrazen bude z fondu akcí)

21.03.   Vítání jara – vyhánění zimy (v rámci dopoledního programu             v MŠ)

23.03.   Školička nanečisto v ZŠ Neratovice – pro děti, které v září             2017 nastupují do ZŠ, děti musí být ráno v MŠ do 7:45 (s             sebou batoh, pití, kapesníky, bačkory si děti vezmou z MŠ)

28.03.   Školička nanečisto v ZŠ Kojetice – pro děti, které v září             2017 nastupují do ZŠ, děti musí být ráno v MŠ do 7:45 (s             sebou batoh, pití, kapesníky, bačkory si děti vezmou z MŠ)

04.04.   O hledání jara (div. představení v MŠ od 10:50)

06.04.   Pyžámkový večer – děti mohou přespat v MŠ (příchod             najedených a umytých dětí do MŠ v 19:00, s sebou balenou             kupovanou svačinu)

11.04.   Třídní schůzka – podrobnosti o škole v přírodě (v MŠ v             16:00)

19.04.   Kolobajzna slaví velikonoce (div. představení v MŠ od             10:40)

20.04.   Zdravý úsměv VI (v MŠ od 9:30)

24.04.   Výlet na Staré Hrady (odjezd v 8:00, návrat cca 15:30,             s sebou batoh, pití, 2x svačinu, vhodnou obuv a oblečení,             oběd zajištěn na místě, hrazen bude z fondu akcí)

26.04.   Fotografování dětí (v MŠ v 8:30, možno vyfotit se             sourozencem, prosíme nahlásit předem)

27.04.   Den otevřených dveří

03.05.   Zápis nových dětí do MŠ

05.05.   Klaun Tůtů (program zaměřený na bezpečnost, v MŠ v             8:30)

9.–12.05.   Škola v přírodě – Projekt „V zdravém tělě zdravý duch –             pro všechny děti, v době konání bude MŠ uzavřena             (podrobnosti na třídní schůzce 11. 4.)

06.06.   Besídka (od 16:00 v MŠ)

07.06.   Třídní schůzka (pro rodiče nově přijatých dětí, v MŠ od             15:00)

09.06.   Opékání buřtů (od 16:30 na zahradě MŠ)

14.06.   Recitace jubilantům (od 15:00 v restauraci Pekárna, pro             přihlášené děti)

21.06.   Loučení s předškoláky (v rámci dopoledního programu v             MŠ)Kroužky v naší MŠ:

• Hravá matematika pondělí mezi obědem a odpolední svačinou –    pro předškoláky

• Keramika úterý v 7:30, pro všechny děti, děti musí být ve třídě do    7:30

• Cvičení úterý od 15:15 do 16:00 – pro přihlášené děti

• Flétna středa od 12:45 do 13:30 – pro přihlášené děti

• Angličtina čtvrtek od 14:45 do 15:30 – pro přihlášené děti

Aktuální akce