Historie

Dne 19. listopadu 1977 byla slavnostně otevřena Mateřská škola Čakovičky. Zapsáno bylo 35 dětí ve věku od 2,5 do 6 let. Mateřská škola byla jednotřídní a děti do ni vozil autobus z několika obcí. Ve školním roce 1978 – 1979 byla otevřena druhá třída. Počet dětí se vyšplhal na 49 a v roce 1993 se z dvoutřídní MŠ stala opět jednotřídní. V roce 2007 proběhla v MŠ rozsáhlá rekonstrukce, která následně pokračovala v létě 2008. Díky této rekonstrukci se stala z jednotřídní MŠ opět dvoutřídní.


Historie kroniky Mateřské školy