Vítáme Vás na našich webových stránkách. Naše mateřská škola se nachází v obci Čakovičky a od 1.1.2003 přešla do právní subjektivity. V roce 2007 proběhla v MŠ rozsáhlá rekonstrukce, která následně pokračovala v létě 2008. Díky této rekonstrukci se stala z jednotřídní MŠ dvoutřídní.


Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Zvýšení kvality vzdělávání v MŠ Čakovičky“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015146, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Navýšení školného pro školní rok 2020/2021


Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání


Informace rodičům pro přihlašování dětí do MŠ ve školním roce 2020/2021


Informace k zápisu 2020/2021


Rozhodnutí o přerušení provozu

Vážení rodiče, z důvodu preventivního opatření proti nákaze koronavirem a po projednání se zřizovatelem – Obcí Čakovičky, jsem rozhodla v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů o přerušení provozu mateřské školy s účinností od 16. března na dobu neurčitou. V této době budou prostory mateřské školy desinfikovány. O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat.


Nová fotogalerie MŠ

Novou fotogalerii MŠ naleznete na adrese http://mscakovicky.zonerama.cz

Fotogratie z ní lze stahovat v původní tiskové kvalitě.


Celoročně sběr použitých baterií a drobného elektrozařízení„Virtuální prohlídka MŠ“