Kritéria přijímání dětí

1. Děti, povinné k předškolnímu vzdělávání (dovrší 6 let věku ve školním roce) a děti povinné k předškolnímu vzdělávání s odkladem docházky do základní školy (dovrší 7 let věku ve školním roce) dle §34a, zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Chronologicky dle věku. S trvalým bydlištěm v obci Čakovičky.

2. Děti, které dovrší tří let do září aktuálního roku a starší s trvalým bydlištěm v obci Čakovičky a to chronologicky dle věku.

3. Děti, od 3 let z okolních obcí. Chronologicky dle věku.

Mateřská škola Čakovičky je spádová škola pro obec Čakovičky.

13. 3. 2023