Charakteristika vzdělávacího programu


Náš ŠVP s názvem „Já a svět kolem mě“ ukazuje, jakým směrem se vydáváme. Jedním z našich cílů je děti naučit, že každý z nás je individuální bytost, která má své potřeby, pocity a sny. Nezáleží, jak kdo vypadá, z jaké sociální vrstvy pochází, jaké je rasy či zda má nějaký hendikep. Všichni žijeme na planetě Zemi a jsme její součástí. Snažíme se, aby děti poznávaly okolní svět prostřednictvím jednoduchých, jim srozumitelných činností a v neposlední řadě chápaly potřebu chránit životní prostředí. Chceme děti směřovat k ekologii.
„Školní vzdělávací program (PDF)“
„Co má umět předškolák (PDF)“
„Desatero pro rodiče (PDF)“
„10 rad, které usnadní dítěti nástup do školky(JPG)“