Provozní řád

Účinnost od: 25.2.2015
Spisový znak: 1.4

I. Informace o zařízení

Název školy: Mateřská škola Čakovičky
Adresa školy: Kojetická 32, 250 63 Čakovičky
Telefon: 315 684 093
IČO: 75031531
Ředitel: Rejšková Lenka
Zřizovatel: Obec Čakovičky

II. Popis zařízení

Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem
Kapacita:
Stanovená kapacita: 45 dětí
Počet zapsaných dětí: 45
Počet tříd: 2
Věkové složení a kapacita třídy v přízemí: 3 – 5 let, 25 dětí
Věkové složení a kapacita třídy v 1. patře: 5 – 6 let, 20 dětí

Provozní doba školy: 6, 45 – 16, 30 hodin
Využití mateřské školy pro další aktivity:
- Angličtina pro děti - odpoledne
- Angličtina pro rodiče – odpoledne
- Keramický kroužek pro děti - dopoledne
- Kroužek flétny pro děti – odpoledne
- Besídky dětí - odpoledne
- Společenské aktivity s rodiči - odpoledne
- atd.

III. Režimové požadavky

Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.

1) Nástup dětí
- od 6:45 hod. do 8:15 hod.,
- při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

2) Hra
a) Spontánní hry: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

b) Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem): probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí

3) Pohybové aktivity
a) Podmínky vybavení: dobré

b) Druh pohybových aktivit:
- závodivé hry, cvičení s různým nářadím a náčiním, zdravotně zaměřené cvičení, pohybové hry, hudebně pohybové činnosti

Frekvence:
- denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry
- průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti
- 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti
- denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku

4) Pobyt venku
Délka pobytu:
- zpravidla 2 hodiny dopoledne (dle počasí) 9:45 – 11:45 hodin, odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů (dle počasí). V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven.

Překážky pro pobyt venku:
- pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod –10 st., při silném větru, dešti a při inverzích

Osvěžování v letních měsících:
- v létě využíván zahradní rozprašovač k osvěžení dětí (voda se čerpá z vodovodního řádu)
- pitný režim
- využívání stínu na zahradě

Využití:
- školní zahrada
- procházky po okolí
- spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou
- regenerace dětského organismu, pohybové aktivity k doplnění nových sil

5) Interaktivní tabule
Umístění:
- ve třídě v 1. patře
- uchycená na stěně

Typ: Smart Board řada 680
Rozměry tabule (š x v x h): 165,7 x 125,7 x 13 cm
Aktivní plocha (š x v): 156,7 x 117,2 cm / 195,6 cm (77“)
Datový projektor: NEC U300X, DLP, kontrastní poměr 2000:1, jas 3000 ANSI lumenů
Lampa: NEC NP 20LP, výkon 280 W AC
Údržba: dle pokynů výrobce

Frekvence zařazení během dne:
- zpravidla 1x týdně dopoledne při výchovně vzdělávacím programu
- několikrát týdně během dne při poslechu relaxační hudby atd.

6) Interaktivní rámeček Litabis
Umístění:
- v dolní třídě
- přenosná

Složení: interaktivní rámeček Litabis 42“ s plexi ochranou, TV Panasonic TX-42A400E (s.č.%NA-4550041), Android Mini PC (s.č. 14021400473)
Rozměry TV (š x v x h): 96 x 56 x 8 cm
Rozměry Int. Rámu (š x v x h): 1,2 x 56 x 97 cm
Údržba: dle pokynů výrobce

Frekvence zařazení během dne:
- zpravidla 1x týdně dopoledne při výchovně vzdělávacím programu
- několikrát týdně během dne při poslechu relaxační hudby atd.

7) Odpočinek, spánek
Podmínky:
- využití denní místnosti

Manipulace s matracemi:
- matrace se připravují před odpočinkem a uklízejí se hned po odpočinku do skříní k tomu určených
- hloubkové čištění matrací je 1x za školní rok dle potřeby i vícekrát

Lůžkoviny:
- lůžkoviny se provětrají a připravují se před odpočinkem a uklízejí se hned po odpočinku
- ukládají se do skříní k tomu určených s otvory pro větrání a označených značkou každého dítěte

Pyžama:
- týdenní výměna pyžama
- každé pyžamo se při odnášení domů ukládá do igelitové tašky a vkládá do šuplíku dítěte či šatny

Podmínky pro odpočinek:
- respektování individuálních potřeb dítěte
- děti, které nepotřebují mnoho spánku, mohou dříve vstávat a mají umožněné klidové hry

Zařazení v režimu dne:
- doba spánku / odpočinku je od 12:30 do 14:00 hod. denně
- na přání dítěte, možnost odpočinku během celého dne

8) Stravování
- počet stravovaných dětí: 45
- vlastní strava připravená ve školní kuchyni
- je-li dítě v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stavuje se vždy
- školní stravování se řídí výživovými normami a finančními limity na nákup potravin

a) Svačiny: Podávají se od 9 do 9:15 hodin dle potřeb dětí, odpoledne od 14:15 do 14:30 hodin dle potřeb dětí – kuchařka připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, děti si vybírají množství potravin i druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené.
Předškolní děti mají samoobslužný systém, dětem 3 – 5 let pomáhá učitelka s naléváním pití.
Děti, které odcházejí po obědě, dostávají svačinu s sebou zabalenou v potravinářské fólii. Do fólie se nebalí ovoce, zelenina pokud je v celku a neloupaná a výrobky již balené výrobcem (jogurt, termix, atd.).

b) Obědy: Vydávají se od 11:45 do 12:30 hodin dle potřeb dětí a vydává je kuchařka a vedoucí školní jídelny. Kuchařka zůstává v kuchyni, která je u dolní třídy a vydává přídavky. Ve třídě v 1. patře vydává oběd a přídavky vedoucí školní kuchyně. Při obědě používají starší děti dle možností příbory. Po obědě si po sobě uklidí nádobí, kuchařka nebo vedoucí školní kuchyně utře stolečky – všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka.

9) Pitný režim
- děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny ve skleněné konvici, ze které si mohou samy nalévat (zajišťuje kuchařka) a své hrnečky
- učitelky vedou děti k pití, konvice doplňuje provozní personál vždy dle potřeby
- nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky, čistá voda

10) Otužování
- voda, slunce, vzduch, větrání
- pravidelné větrání tříd
- vytápění školy a redukce přiměřené teploty
- dostatečný pobyt venku
- kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ

IV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu (způsob a intenzita větrání, vytápění), osvětlení

1) Způsob a intenzita větrání a vytápění
a) Teplota vzduchu: Třídy a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu:
optimální teplota 22 ±2°C, min. 20 o C, max. 28°C
při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18°C, ne však méně než na 16°C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16°C musí být provoz zařízení zastaven;
při extrémních venkovních teplotách, kdy max. venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30°C a kdy je max. teplota v místnosti vyšší než 31°C, musí být přerušeno vyučování a zajištěno pro děti a žáky náhradní opatření, např. jejich pobyt mimo budovu včetně zajištění pitného režimu
Tělocvičny:
optimální teplota 20 ±2°C, min. 18°C, max. 28°C
Šatny:
optimální teplota 22 ±2°C, min. 20°C, max. 28°C
Sprchy:
min. teplota 24°C
Záchody:
min. teplota 18°C
Chodby:
min. teplota 18°C

b) Větrání: Způsob ovladatelnosti: okna otevíraná dokořán nebo na ventilaci.
Režim větrání: okna dokořán se otevírají v nepřítomnosti dětí, okna na ventilaci možno i v přítomnosti dětí.
Před pohybovou chvilkou, hudební chvilkou a před odpočinkem větrání intenzivnější, na ventilaci průběžně celý den, vždy s ohledem na venkovní teploty a dodržování optimálních teplotních podmínek v prostorách školky.

2) Osvětlení
- denní osvětlení – okna, kterými proudí do prostor školy dostatečné množství denního světla
- umělé osvětlení – umístěné na stropech, dopad světla směr shora, rozdělené do zón s nezávislým ovládáním

3) Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody
- osvětlovací otvory jsou vybavena zařízením pro regulaci denního osvětlení, zejména přímého slunečního světla všude tam, kde by mohlo vyvolávat nadměrné jasové kontrasty

4) Zařízení pro regulaci denního osvětlení
- osvětlovací otvory v přízemních prostorách školy jsou vybaveny ovladatelnými roletami
- osvětlovací otvory v 1. patře školy jsou vybaveny ovladatelnými žaluziemi

V. Zásobování pitnou vodou

1) Zdroj
- veřejný vodovod

2) Kapacitní hlediska
- nejméně 60 l vody na den a na 1 dítě

VI. Způsob zajištění výměny a skladování prádla

1) Výměna prádla
- lůžkoviny 1x za 21 dní dle potřeby vícekrát
- ručníky 1x týdně dle potřeby vícekrát

2) Způsob praní prádla
- vlastní prádelna (pračka, sušička)

3) Manipulace s prádlem, skladování prádla
- použité prádlo se sbírá do uzavíratelné nádoby z omyvatelného materiálu a odnáší se do vlastní prádelny a ihned se pere
- nádoba se vždy dezinfikuje
- použité a čisté prádlo je udržováno zásadně odděleně
- čisté prádlo je skladované v čistých, uzavíratelných skříních

VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim

1) Způsob a četnost úklidu
a) Denní úklid: Setření na vlhko všech podlah a povrchů, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem. Z použití čistících prostředků s dezinfekční účinkem umytí umyvadel, záchodů.

b) Týdenní, celkový: Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů, minimálně 2x ročně umytí oken, svítidel, 2x ročně celkový úklid všech prosto školy, jedenkrát za 3 roky malování, v případě potřeby ihned.

2) Způsob a četnost desinfekce a deratizace
- profylakticky (preventivně) dle potřeby za použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci s odborníky DDD

3) Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace
- pevné odpadky musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, nebo do jednorázových plastových obalů
- obaly z plastů musí být ukládány zvlášť a zneškodňovány denně odpovídajícím způsobemTento provozní řád nabývá účinnosti 25.2.2015

V Čakovičkách dne 25.2.2015

Rejšková Lenka
Ředitelka školy