Úplata

Úplata za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2023 byla stanovena na 850,- Kč pro celodenní docházku. Úplata za školní stravování byla stanovena na 52,- Kč - 56,- Kč / den dle věku.


Navýšení školného od 1. 9. 2023