Úplata

Úplata za předškolní vzdělávání od 1.9.2017 byla stanovena na 700,-Kč pro celodenní docházku. Úplata za školní stravování byla stanovena na 45,-Kč / den.


Navýšení školného 2020